Exercicis de les PAU (Matemàtiques)

Any Sèrie Exercici Resolt Tema
2016 Sèrie 3 (Juny) Qüestió 1 Sistemes d'equacions
2014 Sèrie 3 (Juny) Qüestió 1 Sistemes d'equacions
2014 Sèrie 3 (Juny) Qüestió 2 Vectors, rectes i plans a l'espai
2014 Sèrie 3 (Juny) Qüestió 3 Funcions. Optimització
2014 Sèrie 3 (Juny) Qüestió 4 Funcions. Primitives i integrals
2014 Sèrie 3 (Juny) Qüestió 5 Vectors, rectes i plans a l'espai
2014 Sèrie 3 (Juny) Qüestió 6 Matrius
2014 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 1 Funcions
2014 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 2 Sistemes d'equacions
2014 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 3 Vectors, rectes i plans a l'espai
2014 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 4 Vectors, rectes i plans a l'espai
2014 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 5 Matrius
2014 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 6 Funcions. Primitives i integrals
2014 Sèrie 5 (Setembre) Qüestió 1 Vectors, rectes i plans a l'espai
2014 Sèrie 5 (Setembre) Qüestió 2 Funcions
2014 Sèrie 5 (Setembre) Qüestió 3 Sistemes d'equacions
2014 Sèrie 5 (Setembre) Qüestió 4 Funcions. Primitives i integrals
2014 Sèrie 5 (Setembre) Qüestió 5 Vectors, rectes i plans a l'espai
2014 Sèrie 5 (Setembre) Qüestió 6 Matrius
2013 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 1 (amb x) Sistemes d'equacions
2013 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 1 (amb z) Sistemes d'equacions
2013 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 2 Funcions. Primitives i integrals
2013 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 3 Matrius
2013 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 4 Funcions. Optimització
2013 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 5 Vectors, rectes i plans a l'espai
2013 Sèrie 4 (Juny) Qüestió 6 Funcions
2011 Sèrie 2 (Setembre) Qüestió 1 Matrius
2011 Sèrie 2 (Setembre) Qüestió 2 Vectors, rectes i plans a l'espai
2011 Sèrie 2 (Setembre) Qüestió 3 Funcions
2011 Sèrie 2 (Setembre) Qüestió 4 Matrius
2011 Sèrie 2 (Setembre) Qüestió 5 Vectors, rectes i plans a l'espai
2011 Sèrie 2 (Setembre) Qüestió 6 Funcions. Primitives i integrals
2000 Sèrie 1 (Juny) Problema 1 Funcions. Optimització
2000 Sèrie 1 (Juny) Problema 2 Vectors, rectes i plans a l'espai
2000 Sèrie 1 (Juny) Qüestió 1 Funcions
2000 Sèrie 1 (Juny) Qüestió 2 Funcions. Primitives i integrals
2000 Sèrie 1 (Juny) Qüestió 3 Sistemes d'equacions
2000 Sèrie 1 (Juny) Qüestió 4 1BATX. Trigonometria