Geometria

Índex

 1. Equació de la recta a l'espai
  Equació de la recta a l'espai. Equació vectorial. Equacions paramètriques. Equacions contínues
 2. Equació del pla a l'espai
  Equació del pla a l'espai. Equació vectorial. Equacions paramètriques. Equació general o cartesiana o implícita. Equació canònica.
 3. Vector normal a un pla
  Vector normal a un pla.
 4. Recta determinada per dos plans
  Recta determinada per dos plans.
 5. Posició relativa de dos plans
  Posició relativa de dos plans. Posició relativa de dos plans donades les seves equacions generals.
 6. Posició relativa de tres plans
  Posició relativa de tres plans. Posició relativa de tres plans donades les seves equacions generals.
 7. Posició relativa d'un pla i una recta
  Posició relativa d'un pla i una recta. Posició relativa d'un pla i una recta expressada com a intersecció de dos plans. Posició relativa d'un pla i una recta definida a partir d'un punt i un vector director. Posició relativa d'un pla i una recta expressada amb equacions paramètriques.
 8. Posició relativa de dues rectes
  Posició relativa de dues rectes. Posició relativa de dues rectes expressades com a interseccions de dos plans. Posició relativa de dues rectes definides a partir d'un punt i un vector director.
 9. Distància entre dos punts
  Distància entre dos punts. Distància euclídea. Propietats.
 10. Distància d'un punt a una recta
  Distància d'un punt a una recta.
 11. Distància d'un punt a un pla
  Distància d'un punt a un pla.
 12. Distància entre rectes i plans
  Distància entre dos plans. Distància entre una recta i un pla. Distància entre dues rectes.
 13. Angle entre rectes i plans
  Angle entre dues rectes. Angle entre dos plans. Angle entre una recta i un pla.

Fulls d'exercicis

Annexos