Programació lineal

Índex

 1. Inequacions lineals amb dues incògnites
  Inequacions lineals amb dues incògnites. Resolució gràfica. Semiplans solució.
 2. Sistemes d'inequacions lineals amb dues incògnites
  Sistemes d'inequacions lineals amb dues incògnites. Solucions factibles. Regió solució. Tipus de solucions. Convexitat de les regions solucions. Punts interiors, frontera i exteriors. Frontera d'una regió solució.
 3. Feixos de rectes paral·leles
  Equació explícita d'un feix de rectes paral·leles. Equació implícita d'un feix de rectes paral·leles.
 4. Funció objectiu
  Funció lineal amb dues variables. Funció objectiu. Programació lineal. Mètodes de resolució. Localització de solucions
 5. Optimització matemàtica
  Definició general d'optimització

Fulls d'exercicis