Exercicis de sistemes de'inequacions

Exercici 1

Resol el següent sistema d'inequacions i troba les coordenades dels vèrtexs de la regió solució:

\( \displaystyle \left\lbrace \begin{array}{l} x \ge 0 \\ 0 \le y \le 4 \\ 8x+6y \le 48 \end{array}\right. \)

Solució:

Exercici 2

Resol el següent sistema d'inequacions i troba les coordenades dels vèrtexs de la regió solució:

\( \displaystyle \left\lbrace \begin{array}{l} 2x+3y \ge -6 \\ 2x+3y \le 18 \end{array}\right. \)

Solució: