Acords A i D

Home
Vista Horizontal
Notes
Acords derivats
Acords Especials
Escales
Variacions A i D
Vista Vertical
Acords Especials
Variacions A i D

     
La nota base �s: 
Nota base? Vermell Negra
Digitaci�? S� No

El punt blanc superior representa el cinqu� fret, o la posici� V. Canvia el fret per canviar l'acord.

Copyright�1997
Designed and Engineered by Steve Pleasants