Cronologia d’Albert Einstein

1879 Neix a Ulm (Alemanya).

1900 Es naturalitza suís.

1905 Es doctora a Zúric després de ser educat a Múnic (estudis secundàris poc brillants) i a Suïssa.

1905 Einstein exposa la teoria de la Relativitat restringida essent professor auxiliar a Berna

1905 Publica les seves primeres publicacions com Zur Elektrodynamik bewegter Korper

(Sobre l’electrodinàmica dels cossos en moviment). Aquestes s’ocupen en especial dels temes que havien d’imposar l’espectacular i revolucionari tomb de la Física que ha passat d’una concepció newtoniana del món físic a la geometrització espàcio-temporal de la física moderna.

1908 Minkowski desenvolupa el formulisme matemàtic de la Teoria de la Relativitat i introdueix el concepte de esdeveniment.

1909 Finalment troba lloc en l’ensenyament a la universitat de Zúric.

1902-1909 És empleat en una oficina de patents a Berna.

1911 Passa a la Universitat de Praga.

1912 Treballa a l’Escola Politècnica de Zúric.

1913 Ensenya a la Universitat de Berlín.

Dirigí l’Institut de Física Kaiser Wilhelm i fou membre de l’Acadèmia Prussiana de Ciències.

1910-1920 Treballa per generalitzar la seva teoria relativista inicial.

1916 Einstein generalitza la teoria de la relativitat a qualsevol tipus de moviment, no solament al rectilini uniforme. Així que publica "Die Grundlagen der allgenmeinen Relativitärstheorie", la seva Teoria de la Relativitat Generalitzada que modifica profundament els conceptes de física clàssica formant la física moderna.

1917 Publica Sobre la teoria especial i general de la relativitat.

Porta a terme investigacions sobre estadística, teoria cinètica dels gasos i reaccions fotoquimíques, i enuncia la llei de l’efecte fotoelèctric.

1921 Se li atorga el premi Nobel de Física pel treball citat sobre l’efecte fotoelèctric

Viatja pels Estats Units on al 1921 fa una campanya prosionista.

Viatja per Europa i per Àsia.

1923 Ens ve a veure a Barcelona, on dicta un curset sobre la seva Teoria de la Relativitat, a l’Institut d’Estudis Catalans i a l’Acadèmia de les Ciències.

1933 Per la seva condició de jueu s’exilia d’Alemanya, quan l’antisemita Hitler pren el poder, i s’instal·la a Princeton (als EUA), on és membre de l’Institute for Advanced Study i on resideix fins a la seva mort.

1934 Publica La meva visió del món.

1939 Adverteix el president Roosevelt del perill que Alemanya s’anticipi als EUA sobre la investigació atòmica, cosa que origina la creació del projecte Manhattan.

1940 Adopta la nacionalitat nord-americana.

1940 Tot i la seva actitud pacifista, promou la fabricació de la primera bomba atómica.

1955 Mor a Princeton, (Nova Jersey).

Visitar CIVILA, Ciudades Virtuales LatinasTornar a la pàgina principal...

Autor: Martí Minoves