Programació Lineal

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)
Applet creat per Josep Lluís Cañadilla amb Geogebra

Aquesta aplicació t'ajudarà a resoldre un problema de programació lineal. Només cal que segueixis els passos següents:

1. Escriu cadascuna de les inequacions del sistema, per exemple: 3x-2y<=x-2

2. Pots triar que la solució estigui marcada per la zona ombrejada o per la zona blanca.

 Vull que la solució sigui la part ombrejada.

3. Modifica, si cal, la graduació dels eixos, posant els valors mínims i màxims de cadascun dels eixos amb valors enters.

 
 
 
 

També pots fer servir els botons de la finestra de l'esquerra:

per a desplaçar la gràfica,

per a apropar-te,

i per a allunyar-te.

4. Escriu l'expressió de la funció objectiu.

f(x,y) =

5. Dibuixa, si vols, una recta de nivell. Un cop dibuixada la pots desplaçar sobre el gràfic i observar el valor que pren la funció objectiu.

Fes servir el botó de la finestra de l'esquerra:

per a seleccionar i desplaçar la recta de nivell.

6. Marca els punts d'intersecció entre rectes que creguis convenient.

Fes servir el botó de la finestra de l'esquerra:

per a seleccionar els punts d'intersecció.

7. Amb els punts seleccionats calcula la taula de valors.

Taula de valors amb els punts seleccionats:

Punt f(x,y)

8. Només resta que interpretis el gràfic i la taula per donar el resultat.