Examens de les PAU en versió pdf (Matemàtiques aplicades)

Any Juny Setembre
2016 enunciats solucions
2015 enunciats solucions enunciats solucions
2014 enunciats solucions enunciats solucions
2013 enunciats solucions enunciats solucions
2012 enunciats solucions enunciats solucions
2011 enunciats solucions enunciats solucions
2010 enunciats solucions enunciats solucions
2009 enunciats solucions enunciats solucions
2008 enunciats solucions enunciats solucions
2007 enunciats solucions enunciats solucions
2006 enunciats solucions enunciats solucions
2005 enunciats solucions enunciats solucions
2004 enunciats solucions enunciats solucions
2003 enunciats solucions enunciats solucions
2002 enunciats solucions enunciats solucions
2001 enunciats solucions enunciats solucions
2000 enunciats solucions enunciats solucions
1999 enunciats solucions enunciats
1998 enunciats solucions enunciats